Instal·lació de tot tipus de sistemes d’alimentació Ininterrompuda (SAI), farem un estudi per tal de proposar l’equip mes adequat i potenciar la continuïtat esperada.

MANTENIMENTS
Realitzem el manteniment dels equips in situ i on-line, informant al nostre client de les possibles irregularitats en el sistema, així com les tasques preventives.